Mention429537

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Sotasankaruus, sokea väkivalta ja kaikki se vastenmielinen roska, joka kulkee isänmaallisuuden nimessä - kuinka paljon niitä vihaankaan! (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention429537 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation406730 qkg:hasMention
Subject Property