Mention433768

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Přehnaně soutěživý postoj je vštěpován do studenta, který je vychováván k uctívání zištného úspěchu jako příprava na jeho budoucí kariéru. Náš celý vzdělávací systém tímto zlem strádá. (cs)
so:isPartOf https://cs.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Výroky (cs)
so:description Neozdrojované (cs)
Property Object

Triples where Mention433768 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation410782 qkg:hasMention
Subject Property