Mention436665

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Elfogadhatjuk az éter létezését, csak fel kell hagynunk a konkrét mozgásállapotának meghatározásával, azaz el kell vennünk az utolsó mechanikai tulajdonságát is, amelyet még Lorentz meghagyott. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context214766
Property Object

Triples where Mention436665 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation413556 qkg:hasMention
Subject Property