Mention436857

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Si, temos que dividir o noso tempo así, entre a nosa política e as nosas ecuacións. Pero para min a nosas ecuacións son de lonxe máis importantes. A política é só algo que concerne ó presente. Unha ecuación matemática permanece por sempre. (es)
so:isPartOf https://gl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Atribuídas (gl)
Property Object

Triples where Mention436857 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation413723 qkg:hasMention
Subject Property