Mention441407

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Najcudowniejsze jest to, że wszechświat czuje. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention441407 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation418110 qkg:hasMention
Subject Property