Mention444643

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ha valaki örömét leli abban, hogy négyes sorokban zenére masírozzon, az épp elég ok arra, hogy megvessem. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context219340
Property Object

Triples where Mention444643 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation421221 qkg:hasMention
Subject Property