Mention451706

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Představujete si možná, že se dívám zpátky na své životní dílo s klidným zadostiučiněním. Ale když se na to podíváme blíž, vlastně na něm nic není. Neobsahuje jedinou koncepci, jediné pojetí, o kterém bych byl přesvědčen, že přetrvá, a já se sám sebe ptám, jestli jsem vůbec na správné cestě. Jenže současníci ve mně vidí zároveň kacíře a zároveň zpátečníka, který, abych tak řekl, přežil sám sebe. (cs)
so:isPartOf https://cs.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Výroky (cs)
so:description O poznání (cs)
qkg:hasContext qkg:Context222847
Property Object

Triples where Mention451706 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation427934 qkg:hasMention
Subject Property