Mention452130

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Aš žiūriu į žmoniją kaip į medį su daugybe ūglių . Man neatrodo, kad kiekvienas ūglis bei šaka turėtų asmeninę sielą. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention452130 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation428343 qkg:hasMention
Subject Property