Mention463608

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text A kvantummechanika kifejezetten impozáns. De egy belső hangocska nekem azt súgja, hogy még nem az igazi. A teória sokat elárul, de igazán nem visz minket közelebb az „öreg” titkaihoz. Mindenesetre, meggyőződésem, hogy ő nem dobál kockákat. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context228676
qkg:hasContext qkg:Context228675
qkg:hasContext qkg:Context228674
Property Object

Triples where Mention463608 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation439275 qkg:hasMention
Subject Property