Mention463611

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mechanika kwantowa… dostarcza wiele, ale tak naprawdę nie przybliża nas do sekretu Starego . W każdym razie jestem przekonany, że On nie gra w kości. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context228677
Property Object

Triples where Mention463611 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation439275 qkg:hasMention
Subject Property