Mention463613

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kuantum mekaniği konusunda çok çalışmak gerekir. Ama, içimden bir ses bana bunun her şeyin çözümü olmadığını söylüyor. Bu teoriyle birçok şey açıklanıyor; ama hala O'nun sırrını çözebilmiş değiliz. Ben yine de, O'nun zar atıp kumar oynadığını, hiç mi hiç zannetmiyorum. (tr)
so:isPartOf https://tr.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sözleri (tr)
qkg:hasContext qkg:Context228679
Property Object

Triples where Mention463613 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation439275 qkg:hasMention
Subject Property