Mention465634

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Rauhaa ei voi ylläpitää voimakeinoin. Sen voi saavuttaa vain ymmärryksen avulla. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention465634 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation441212 qkg:hasMention
Subject Property