Mention465635

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Pokój nie może być utrzymywany siłą. Może być tylko osiągnięty poprzez wzajemne zrozumienie. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention465635 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation441212 qkg:hasMention
Subject Property