Mention469092

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text A nukleáris láncreakció felfedezése semmivel sem kell, hogy közelebb vigye az emberiséget a pusztuláshoz, mint a gyufa feltalálása. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context231377
Property Object

Triples where Mention469092 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation444519 qkg:hasMention
Subject Property