Mention473664

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nem tudok elképzelni egy személyes Istent, aki közvetlenül befolyásolná az egyének cselekedeteit... Vallásosságom a végtelenül felsőbbrendű szellem alázatos csodálata. E szellem a kis dolgokban nyilvánul meg, hogy megérthessük valóságát. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
Property Object

Triples where Mention473664 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation448894 qkg:hasMention
Subject Property