Mention473665

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Aš negaliu įsivaizduoti asmeninio dievo, kuris tiesiogiai įtakoja individo veiksmus. Mano religingumas susideda iš kuklaus susižavėjimo žymiai aukštesne dvasia, kuri atsiskleidžia tik nežymioje sferoje, kurią mes suvokiame kaip mūsų pažįstamą pasaulį. Gilus emocinis įsitikinimas dėl aukštesnės jėgos buvimo, kuri yra atsiskleidusi nesuvokiamoje visatoje, formuoja mano Dievo supratimą. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie dievą (lt)
Property Object

Triples where Mention473665 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation448894 qkg:hasMention
Subject Property