Mention473666

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Aš pavadinčiau tai kosminės religijos pojūčiu. Tai sunku išaiškinti tiems, kurie neturi patirties tame, kadangi tai neapima antropomorfinės Dievo idėjos; individas jaučia žmonių troškimų ir tikslų tuštybę, kilnumą ir žavingą tvarką, kuri atsiskleidžia gamtoje ir minčių pasaulyje. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention473666 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation448894 qkg:hasMention
Subject Property