Mention473668

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text En yritä kuvitella henkilöitynyttä Jumalaa; riittää kun ihmettelee maailman rakennetta sikäli kun sitä voidaan ymmärtää riittämättömillä aisteillamme. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Uskonnosta (fi)
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention473668 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation448894 qkg:hasMention
Subject Property