Mention474439

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Sual vermək çox vacibdir. Maraq insana təsadüfən verilməmişdir. Ağıllı insanlar həmişə suallar verirlər. Həlli tapmaq üçün özünüzdən və digər insanlardan soruşun. Bu, sizin yeni bir şey öyrənməyinizə kömək edəcək, səviyyənizin təhlil edilməsinə imkan verəcəkdir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention474439 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation449634 qkg:hasMention
Subject Property