Mention478240

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text İntellektual inkişaf doğum anından başlamalı və yalnız ölümlə dayandırılmalıdır. Məlumatın haradan alındığını və ondan necə istifadə ediləcəyini bilmək uğurun sirridir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention478240 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation453243 qkg:hasMention
Subject Property