Mention484459

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text ...אחר כך מטה, ירדנו אל חומת בית-המקדש , מקום שם אנשים קהי-מוח מהשבט שלנו התפללו בקול רם, פניהם מכוונים אל הכותל, תוך נענוע גופם לפנים ולאחור. מראה פתטי של אנשים נושאי עבר וחסרי הווה." ~ מתוך יומנו. (he)
so:isPartOf https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
so:description יהדות (he)
Property Object

Triples where Mention484459 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation459205 qkg:hasMention
Subject Property