Mention485941

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kukaan, joka ei ole koskaan tehnyt virhettä, ei ole yrittänyt mitään uutta. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention485941 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation460589 qkg:hasMention
Subject Property