Mention48761

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Εσύ πιστεύεις σ' ένα Θεό που παίζει ζάρια, Εγώ πιστεύω στον αδήριτο νόμο και στην τάξη (el)
so:isPartOf https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%91%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD
so:description Αποφθέγματα (el)
Property Object

Triples where Mention48761 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation45536 qkg:hasMention
Subject Property