Mention496311

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Det er en fantastisk følelse at opdage, at enheden i komplekse fænomener viser sig at være ting meget langt fra den direkte synlighed. (da)
so:isPartOf https://da.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention496311 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation470391 qkg:hasMention
Subject Property