Mention496892

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Žmonėms būtų geriau būti panašiems į žvėris... Jie turėtų labiau pasikliauti savo intuicija. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie žmogų (lt)
Property Object

Triples where Mention496892 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation470925 qkg:hasMention
Subject Property