Mention497614

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Šimtus kartų per dieną aš vis primenu sau, kad mano vidinis ir išorinis gyvenimas yra paremtas kitų žmonių sunkiu darbu, gyvenimu ir mirtimi, ir kad aš privalau dėti pastangas žmonių labui norint bent iš dalies atsilyginti. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie gyvenimą (lt)
Property Object

Triples where Mention497614 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation471631 qkg:hasMention
Subject Property