Mention506060

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context249552
Property Object

Triples where Mention506060 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation479669 qkg:hasMention
Subject Property