Mention50813

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Žmogus, kuris savo paties ir kitų gyvenimą laiko beprasmišku, yra ne tik nelaimingas, bet ir apskritai tarsi negyvena. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie gyvenimą (lt)
Property Object

Triples where Mention50813 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation47454 qkg:hasMention
Subject Property