Mention509265

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Uskonnollisisista vakaumuksistani lukemanne oli tietysti valhe, jota toistetaan järjestelmällisesti. En usko henkilöityneeseen Jumalaan enkä ole sitä koskaan kieltänyt vaan ilmaissut sen selvästi. Jos sisälläni on jotakin, jota voidaan sanoa uskonnolliseksi, niin se on maailman rakenteen rajaton ihailu sellaisena kuin luonnontiede pystyy sen paljastamaan. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Uskonnosta (fi)
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention509265 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation482709 qkg:hasMention
Subject Property