Mention518200

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Geriausi dalykai gyvenime apima labai aiškų tarpusavio koreliacijos suvokimą. Žmogus gali tai neigti tik labai niūriu, nihilistiniu būdu. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie gyvenimą (lt)
Property Object

Triples where Mention518200 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation491163 qkg:hasMention
Subject Property