Mention520065

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nola esango diogu frantziar edo belgikar bati soldadutza egiteari uko egiteko alemaniarren berrarmatzearen aurrean? (id)
so:isPartOf https://eu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Esanak (eu)
Property Object

Triples where Mention520065 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation492946 qkg:hasMention
Subject Property