Mention523282

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tämä menettely jätti minulle paljon vapaata aikaa kuukausia ennen tenttejä. Nautin tästä vapaudesta suunnattomasti ja siksi olin täysin valmis sietämään siitä aiheutuneet vähäiset omantunnon kolkutukset. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
qkg:hasContext qkg:Context257915
Property Object

Triples where Mention523282 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation495953 qkg:hasMention
Subject Property