Mention524041

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mūsų visata yra baigtinė, ir ši mintis yra labai paguodžianti tiems, kurie amžinai pamiršta, kur padėjo savo daiktus. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention524041 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation496672 qkg:hasMention
Subject Property