Mention525180

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Uskonnollisuutta on aistia, että kaiken koetun takana on jotakin, jota mielemme ei ymmärrä ja jonka kauneus ja ylevyys tavoittavat meidät vain epäsuorasti ja heikkona heijastumana. Tässä merkityksessä olen uskonnollinen. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Uskonnosta (fi)
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention525180 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation497727 qkg:hasMention
Subject Property