Mention525181

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Deneyimleyebileceğimiz en güzel coşku gizemli olandır. O, tüm gerçek sanat ve bilimin gücüdür. Bu coşkuya yabancı olan kişi merak hissedemez ve endişe içinde tam bir ölü gibi sürüklenir. İçini kavrayamadığımızın gerçekten varlığını bilmek… En yüksek ve en coşkun neşeyle yavaş gelişen yeteneklerimiz; bu bilgi, bu his ile en ilkel biçimlerinde iken kavranabilir ki bu gerçek dindarlığın merkezidir. (tr)
so:isPartOf https://tr.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sözleri (tr)
qkg:hasContext qkg:Context258853
Property Object

Triples where Mention525181 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation497727 qkg:hasMention
Subject Property