Mention53872

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text vo svojej hlave takéto informácie nakoľko ich možno ľahko vyčítať z kníh. Hodnota vysokoškolského vzdelania nespočíva v naučení sa mnohých faktov, ale vo vycvičení mysle myslieť. (sk)
so:isPartOf https://sk.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Potvrdené výroky (sk)
qkg:hasContext qkg:Context26365
Property Object

Triples where Mention53872 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation50335 qkg:hasMention
Subject Property