Mention551934

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Artık yağ olmadan, et olmadan, balık olmadan yaşıyorum ve bu şekilde gayet iyi hissediyorum. Daima insanın bir etçil olarak doğmadığını düşünmüşümdür. (tr)
so:isPartOf https://tr.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sözleri (tr)
Property Object

Triples where Mention551934 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation523091 qkg:hasMention
Subject Property