Mention551936

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tak więc żyję bez tłuszczów, bez mięsa czy ryb, ale czyniąc tak, czuję się całkiem nieźle. Zawsze wydawało mi się, że człowiek nie narodził się, aby być drapieżnikiem. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context272180
Property Object

Triples where Mention551936 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation523091 qkg:hasMention
Subject Property