Mention551937

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Taigi išgyvenu be riebalų, be mėsos, be žuvies, ir aš jaučiuosi gana gerai. Man atrodo, kad žmogus nėra gimęs mėsėdžiu. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention551937 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation523091 qkg:hasMention
Subject Property