Mention555928

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Soluziorik gabeko problema bat gaizki planteatutako problema bat da. (hr)
so:isPartOf https://eu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Esanak (eu)
Property Object

Triples where Mention555928 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation526946 qkg:hasMention
Subject Property