Mention559741

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Niekada nederėtų problemai užkarti savo išankstinio nusistatymo; geriau ją išnagrinėti, ir sprendimas atsiras savaime. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention559741 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation530530 qkg:hasMention
Subject Property