Mention562194

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nem hiszek az egyén halhatatlanságában, és az etikát kizárólag emberi ügynek tartom, ami fölött nem áll emberfeletti hatalom. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
Property Object

Triples where Mention562194 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation532887 qkg:hasMention
Subject Property