Mention567034

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Doszedłem – będąc dzieckiem całkowicie niereligijnych rodziców – do głębokiej religijności, która jednak miała swój nagły koniec w wieku lat dwunastu. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context279492
Property Object

Triples where Mention567034 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation537513 qkg:hasMention
Subject Property