Mention569438

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kaikki pitäisi tehdä niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista, mutta ei yhtään sitä yksinkertaisemmaksi. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention569438 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation539766 qkg:hasMention
Subject Property