Mention569455

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context280665
Property Object

Triples where Mention569455 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation539766 qkg:hasMention
Subject Property