Mention57615

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Az emberi lét része az egésznek, amit mi "Univerzumnak" hívunk, egy olyan rész, amelyet behatárol a tér és az idő. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context28225
Property Object

Triples where Mention57615 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation53799 qkg:hasMention
Subject Property