Mention586682

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Defalarca söylediğim gibi bana göre kişileşmiş bir Tanrı çocukça bir şey. Beni bir agnostik olarak adlandırabilirsin... Ben, kendi var oluşumuzu ve doğayı kavrayarak anlamayabilmemiz hususundaki zayıflığımızla uyumlu tevazulu bir tutum almayı tercih ediyorum. (tr)
so:isPartOf https://tr.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sözleri (tr)
qkg:hasContext qkg:Context288968
Property Object

Triples where Mention586682 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation556050 qkg:hasMention
Subject Property