Mention662747

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Gdybym wiedział, że Niemcom nie uda się wyprodukować bomby atomowej, nie kiwnąłbym nawet palcem. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context326554
Property Object

Triples where Mention662747 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation628449 qkg:hasMention
Subject Property