Mention674413

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Törekvéseink és döntéseink legfőbb elvét a zsidó-keresztény vallásos hagyomány adja. Nagyon magasztos az a cél, amit gyarló erőfeszítéseinkkel, csak elégtelenül tudunk elérni, de ami a törekvéseinknek és értékeinket a biztos talaját biztosítja. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context332187
Property Object

Triples where Mention674413 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation639541 qkg:hasMention
Subject Property