Mention726533

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kai tyrinėju savo sugebėjimą mąstyti, prieinu prie išvados, kad vaizduotės ir fantazijos dovana reiškė man daugiau negu sugebėjimai abstrakčiai mąstyti. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie mąstymą (lt)
Property Object

Triples where Mention726533 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation689077 qkg:hasMention
Subject Property